Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cancelled – Planned power outage: portion of Blanco

PLEASE TAKE NOTE THE BELOW PLANNED POWER OUTAGE IN A PORTION OF BLANCO HAS BEEN CANCELLED.

 

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF BLANCO
MONTAGU STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 10 MAY 2024 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 17 MAY 2024 FROM 09H00 TO 16H30.

 

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN OF BLANCO
MONTAGU STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 10 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 17 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 16H30.