Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Conville

NOTIFICATION OF EMERGENCY INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF CONVILLE
MENTZ, KORHAAN, PEDDIE MULLER, VAN ROOYEN, STEYN, BUICK, FISKAAL STREETS

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 20 JANUARY 2022 FROM 09H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
FRIDAY 21 JANUARY 2022 FROM 09H00 TO 17H00

KONTAK PERSOON: C EDICK -Tel: 044 874 3917

********************

KENNISGEWING VAN NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN CONVILLE
MENTZ, KORHAAN, PEDDIE MULLER, VAN ROOYEN, STEYN, BUICK, FISKAAL STRATE

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 20 JANUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 21 JANUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 17H00

CONTACT PERSON: C EDICK – Tel: 044 874 3917