Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Power Outage: Portion of Geelhoutboom

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF GEELHOUTBOOM, TRAMONTO AND WOODLAND

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 02 NOVEMBER  2023  FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 09 NOVEMBER  2023 FROM  09H00 TO 16H30

 *****************************************

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

 DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN GEELHOUTBOOM, TRAMONTO EN WOODLAND

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 02 NOVEMBER 2023 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 09 NOVEMBER  2023 VANAF 09H00 TOT 16H30