Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of George Central – Market Street

Planned Power outage for Market Street 14 Aug 2022 is postponed to alternative date 21 Aug 2022 due to rain prediction.
NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF GEORGE CENTRAL
MARKET STREET
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SUNDAY 14 AUGUST 2022 FROM 08H30 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
SUNDAY 21 AUGUST 2022 FROM 08H30 TO 16H00.
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN GEORGE CENTRAL
MARK STRAAT
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SONDAG 14 AUGUSTUS 2022 VANAF 08H30 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op SONDAG 21 AUGUSTUS 2022 VANAF 08H30 TOT 16H00.