Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of Herold’s Bay line, Buffelsfontein Farm and Skimmelkrans lane

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF HEROLDSBAY LINE, BUFFELS FONTEIN,SKIMMELKRANS
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 21 SEPTEMBER 2023 FROM 09H00 TO 18H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on TUESDAY 26 SEPTEMBER 2023 FROM 09H00 TO 18H00.
 
 
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
 
GEDEELTE VAN HEROLDSBAAI LYN, BUFFELS FONTEIN, SKIMMELKRANS
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 18H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG 26 SEPTEMBER 2023 VANAF 09H00 TOT 18H00.