Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Hoekwil – Platrug and Olifantshoek Roads – Friday, 2 September

Planned power outage: Portion of Hoekwil – Platrug and Olifantshoek Roads – Friday, 2 September 2022
 
 
NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF HOEKWIL
PLATRUG ROAD AND OLIFANTSHOEK ROAD
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on FRIDAY 02 SEPTEMBER 2022 FROM 09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
 
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
MONDAY 05 SEPTEMBER 2022 FROM 09H00 TO 16H30.OR: ELECTROTECHNICAL SERVICES.
 
 
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN HOEKWIL
PLATRUGWEG EN OLIFANTSHOEKWEG
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op VRYDAG 02 SEPTEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op MAANDAG 05 SEPTEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30.