Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of Hoekwil

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF HOEKWIL SEESIG, OLIFANTSHOEK, PLATRUG, KAMMASIE STREET
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 25 JANUARY 2022 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done onWEDNESDAY 26 JANUARY 2022 FROM 09H00 TO 16H00.KONTAK PERSOON: G SITHEMBILE – 044 874 3917

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:GEDEELTE VAN HOEKWILSEESIG, OLIFANTSHOEK, PLATRUG, KAMMASIE STRAAT
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 25 JANUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 26 JANUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00

CONTACT PERSON: G SITHEMBILE – 044 874 3917