Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Kraaibosch

Tel: 044 874 3917

CONTACT PERSON : ALPHONSO TITUS

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF KRAAIBOSCH
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 07 DECEMBER 2021 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 08 DECEMBER 2021 FROM 09H00 TO 16H00
DIRECTOR: ELECTROTECHNICAL SERVICES

Tel: 044 874 3917

KONTAKPERSOON : ALPHONSO TITUS

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN KRAAIBOSCH

KENNISGEWINGS geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 07 DESEMBER 2021 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 08 DESEMBER 2021 VANAF 09H00 TOT 16H00.
DIREKTEUR: ELEKTROTEGNIESE DIENSTE