Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of Pacaltsdorp

 

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF PACALTSDORP

DELVILLE PARK,WARREN STREET  AND LYNX CRESCENT.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 02 MAY  2024  FROM  09H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on FRIDAY 03 MAY  2024 FROM  09H00 TO 17H00.

 

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN PACALTSDORP

DELVILLE PARK, WARREN STRAAT  EN VAN LYNX CRESCENT.

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 02 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 17H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op  VRYDAG 03 MEI 2024 VANAF 09H00 TOT 17H00.