Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Pacaltsdorp

NOTIFICATION OF THE EMEGENCY INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 

PORTION OF PACALTSDORP

PROTEA SUBSTATION.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  WEDNESDAY 15 MAY 2024  FROM  09H00 TO 11H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

 

KENNISGEWING VAN  DIE NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN PACALTSDORP

PROTEA SUBSTASIE

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 15 MEI 2024 VANAF  09H00 TOT 11H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.