Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Pioneer Road, Pacaltsdorp Industrial Area

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
 
PORTION OF PIONEER ROAD
PACALTSDORP INDUSTRIAL AREA
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on MONDAY 12 FEBRUARY 2024 FROM 09H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on TUESDAY, 13 FEBRUARY 2024 FROM 09:00 TO 17:00.
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
 
GEDEELTE VAN PIONEER STRAAT
PACALTSDORP INDUSTRIëLE GEBIED
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op MAANDAG 12 FEBRUARIE 2024 VANAF 09H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG, 13 FEBRUARIE 2024 VANAF 09:00 TOT 17:00.
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
 
GEDEELTE VAN PIONEER STRAAT
PACALTSDORP INDUSTRIëLE GEBIED
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op MAANDAG 12 FEBRUARIE 2024 VANAF 09H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG, 13 FEBRUARIE 2024 VANAF 09:00 TOT 17:00.