Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: Portion of Proefplaas, farms, portion of R102 (Airport line)

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF PROEFPLAAS A.DE SWART FARMS, PORTION OF R102 ROAD AIRPORT LINE    NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  TUESDAY 11 JANUARY  2022  FROM  09H00 TO 16H30 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.    Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 13 JANUARY 2022 FROM  09H00 TO 16H30

Tel:  044 874 3917     
Date Issued:  07\01\2022
CONTACT PERSON: I DA SILVA 
DIRECTOR:  ELECTROTECHNICAL SERVICES

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKINGVAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:GEDEELTE VAN PROEFPLAASA.DE SWART FARMS, PORTION OF R102 WEG LUGHAWE LYNKENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 11 JANUARIE  2022 VANAF  09H00 TOT 16H30 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.   Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan wordgedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 13 JANUARIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H30.
Tel:  044 874 3917
Datum Uitgereik: 07\01\2022
KONTAK PERSOON: I DA SILVA  

DIREKTEUR:  ELEKTROTEGNIESE DIENSTE