Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Power Outage: Portion of Rosemore

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION

OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF ROSEMORE, MILLER STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 26 OCTOBER  2023  FROM  09H00 TO 16H00 to do alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work from being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

FRIDAY 27 OCTOBER  2023 FROM  09H00 TO 16H00

 *********************************************

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING

VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE VAN ROSEMORE, MILLER STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 26 OKTOBER 2023 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG 27 OKTOBER  2023 VANAF 09H00 TOT 16H00