Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of Rosemore

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF ROSEMORE

BEER STREET

 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on  THURSDAY 24 AUGUST  2023  FROM  09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

 

 

KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE  VAN ROSEMORE

BEER STRAAT

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op  DONDERDAG 24 AUGUSTUS  2023 VANAF  09H00 TOT 16H00 met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.