Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned power outage: portion of Wilderness

Planned power outage: portion of Wilderness
 
NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.
 
THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF WILDERNESS
CONSTANTIA DRIVE, YOUNG TERRACE STREET
 
NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on MONDAY 12 DECEMBER 2022 FROM 07H00 TO 17H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.
 
 
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
TUESDAY 13 DECEMBER 2022 FROM 07H00 TO 17H00.
 
 
KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
 
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN WILDERNIS
CONSTANTIA, YOUNG TERRACE STRATE
 
KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op MAANDAG 12 DESEMBER 2022 VANAF 07H00 TOT 17H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.
 
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG 13 DESEMBER 2022 VANAF 07H00 TOT 17H00.