Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PLANNED POWER OUTAGE: THEMBALETHU ZONE 1

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

NOOD HERSTEL WERK

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:GEDEELTE VAN THEMBALETHU: ZONE 1

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 15 JUNIE 2022 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY

EMERGENCY REPAIRS

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF THEMBALETHU: ZONE 1

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 15 JUNE 2022 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.