Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned Water Outage: Groenkloof; Kraaibosch Park; Glenwood Ridge

NOTIFICATION OF WATER OUTAGE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: Groenkloof; Kraaibosch Park; Glenwood Ridge

Issued by George Municipality, 12 February 2024

NOTICE is hereby given that the water supply will be interrupted on WEDNESDAY, 14 February 2024 FROM 10h00 – 14h00 due to maintenance on the Main Water Supply line
Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
15 FEBRUARY 2024 FROM 10h00 – 14h00

A water tanker will be stationed at the entrance to Groenkloof Retirement Village.

********
KENNISGEWING VAN WATER ONDERBREKING

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: Groenkloof; Kraaibosch Park; Glenwood Ridge

KENNISGEWING geskied hiermee dat water toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG, 14 FEBRUARIE 2024 VANAF 10h00 – 14h00 weens instandhouding aan die Hoofwatertoevoerlyn
Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op
15 FEBRUARIE 2024 VANAF 10h00 – 14h00

‘n Water tenker sal gestationeer wees by die ingang van die Groenkloof Aftreeoord.