Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Planned water outage in portion of George-East

Planned water outage in portion of George-East

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

Boekenhout Str, 4th & 5th Avenue, Mann Str and Mimosa Str – GEORGE – EAST

NOTICE is hereby given that the water supply will be shutdown on TUESDAY, 29 NOVEMBER 2022 FROM 09H00 TO 15H00 due to maintenance on the Main Water Supply line.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2022 FROM 09H00 TO 15H00.WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2022 FROM 09H00 TO 15H00.

 

KENNISGEWING VAN WATER ONDERBREKING

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

Boekenhout Str, 4th & 5th Avenue, Mann Str and Mimosa Str – GEORGE – OOS

KENNISGEWING geskied hiermee dat water toevoer onderbreek sal word op DINSDAG, 29 NOVEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 15H00 weens instandhouding aan die Hoofwatertoevoerlyn.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 VANAF 09H00 TOT 15H00.