Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: CAPITEC Bank Clients Take Note!

Please note that CAPITEC Bank clients may experience issues with payment to George Municipality via EFT (Electronic Funds Transfer).

CAPITEC Bank has recently corrected/updated their Public Recipients, therefore all CAPITEC account holders need to update their beneficiary status for George Municipality.

Please follow these steps to update George Municipality as a beneficiary:

  1. Delete your current George Municipality beneficiary.
  2. Create a new George Municipality beneficiary:
    • search for George Municipality as the Institution name and click select,
    • continue filling in the required information until the transaction is complete.

Should you require any assistance in updating George Municipality as a beneficiary, please feel free to contact our Finance offices on 044 801 9111.

                                                    ________________________________________________________________

 Let asseblief daarop dat CAPITEC Bank-kliënte probleme ondervind met betaling aan George Munisipaliteit via EFT (Elektroniese Fondsoordrag).

CAPITEC Bank het onlangs hul Openbare Ontvangers reggestel/bygewerk, daarom moet alle CAPITEC -rekeninghouers hul begunstigdestatus vir George Munisipaliteit regstel.

Volg asb hierdie stappe om George-munisipaliteit as begunstigde reg te stel:

  1. Skrap jou huidige George Munisipaliteit begunstigde.
  2. Skep ‘n nuwe George Munisipaliteit begunstigde:
  • soek na George Munisipaliteit as Instansie se naam en selekteer/kies,
  • gaan voort met die invul van vereiste inligting totdat die transaksie voltooi is.

Indien u enige hulp benodig met die opdatering van George Munisipaliteit as begunstigde, kontak gerus ons Finansiële Dienste kantore by (044) 801 9111.