Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NOTIFICATION FOR THE INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY:PORTION OF NELSON MANDELA BLVD.

Issued by George Municipality, 13 March 2024

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION OF NELSON MANDELA BLVD.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 19 MARCH 2024 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on WEDNESDAY 20 MARCH 2024 FROM 09H00 TO 16H00

********************************************************

KENNISGEWING VAN DIE NOOD ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.
DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEEDELTE VAN NELSON MANDELA BLVD.

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 19 MARCH 2024 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op WOENSDAG 20 MARCH 2024 VANAF 09H00 TOT 16H00