Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY, ROSEMORE

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
ROSEMORE ⚡HURTER, HICKS STREET

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on MONDAY 14 AUGUST 2023 FROM 09H00 TO 16H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
TUESDAY 15 AUGUST 2023 FROM 09H00 TO 16H00

********************************************************

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN ROSEMORE⚡HURTER, HICKS STRAAT

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op MAANDAG 14 AUGUSTUS 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DINSDAG 15 AUGUSTUS 2023 VANAF 09H00 TOT 16H00