Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Public Notice: SMS Updates to Residents

Public Notice: SMS Updates to Residents

George residents should please note that the Municipality sends out a monthly SMS to all account holders to inform the ratepayer of the updated balance on their account. The SMS is issued +_ 7 days after the accounts have been issued. This is a courtesy SMS.

A second REMINDER SMS is sent out around the 12th or 13th of the month, as a reminder to account holders that payment is due by the 15th of each month. All account holders who have paid their accounts and then receive the second SMS should PLEASE IGNORE THE ALERT. The second SMS should not be seen as a reprimand.

We appeal to all ratepayers when contacting the George Finance Directorate, to please make sure you insert your GRG account number in the email or have it readily available when phoning in to save time and money. Just as important is to have a pen and paper ready before phoning the Municipality.

George Municipality would like to thank our residents for their cooperation.

Please contact the following numbers in Finance for account queries, 044 801 9004/9017/9518/9135/9009 or email accounts@george.gov.za

************************************************

Openbare kennisgewing: SMS-opdaterings aan inwoners

Inwoners van George moet asseblief daarop let dat die Munisipaliteit ‘n maandelikse SMS aan alle rekeninghouers uitstuur om u in kennis te stel van die nuwe opgedateerde saldo op u rekening. Die SMS word uitgereik +_ 7 dae nadat die rekeninge uitgereik is. Dit is ‘n hoflikheids-SMS.

‘N Tweede HERINNERING-SMS word rondom die 12de of 13de van die maand uitgestuur as ‘n herinnering aan rekeninghouers dat betaling teen die 15de van elke maand betaalbaar is. Alle rekeninghouers wat hul rekeninge reeds betaal het en dan die tweede SMS ontvang, MOET ASSEBLIEF DIE BOODSKAP IGNOREER. Die tweede SMS moet nie as ‘n berisping gesien word nie.

Ons doen ‘n beroep op alle belastingbetalers wanneer die George Finansiële Direktoraat kontak word, om asseblief seker te maak dat die GRG rekening nommer voorsien word om tyd en geld te bespaar. Net so belangrik is dit om ‘n pen en papier gereed te hê voordat u die Munisipaliteit skakel.

George Munisipaliteit wil graag ons inwoners bedank vir hul samewerking.

Kontak asseblief die volgende nommers in Finansies vir rekeningnavrae, 044 801 9004 /9017/9518/9135/9009 of e-pos accounts@george.gov.za