Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Take note – Transformer Testing could lead to trips

The Electrotechnical Services department will be undertaking extensive testing on their power transformer fleet throughout George, up to and including the 25 June 2021. This involves isolating one of the two transformers at each substation, performing  the necessary tests and then re-energising the substation.

Each substation has two transformers, and while testing is in progress on a transformer, it will mean that the substations will only be running on one transformer, and our usual “backup”  or failsafe system will therefore be non-existent.

Electrotechnical Services is able to manage the loading while only running a substation on one transformer,  but there is always the possibility of an unexpected failure or fault which will lead to loss of power on that substation. Re-energising the alternative transformer will be possible, however, this will take some time depending on the progress of the testing procedure.

This notice serves as information only, and whilst the utmost care will be taken to ensure a firm power supply remains in place, faults may occur, and this could lead to prolonged outages. Please keep an eye on our social media channels and/or App for updates relevant to your area.

 

OPENBARE KENNISGEWING: Neem kennis – Transformator-toetsing kan lei tot krag toevoer wat onderbree

Die Elektrotegniese Dienste afdeling, sal  tot en met 25 Junie 2021 uitgebreide toetse doen op hul kragtransformators oor die hele George. Dit behels dat een van die twee transformators by elke substasie geïsoleer word, die nodige toetse gedoen word en die substasie dan weer aangeskakel word.

Elke substasie het twee transformators, en terwyl ‘n transformator getoets word, sal dit beteken dat die substasies slegs op een transformator sal werk, en ons gewone ondersteuning of foutveilige stelsel sal dus nie in werking wees nie.

Elektrotegniese Dienste kan die elektriese toevoer beheer terwyl ‘n substasie slegs op een transformator bestuur word, maar daar is altyd die moontlikheid van ‘n onverwagte  fout wat sal lei tot kragverlies op die substasie. Die alternatiewe transformator kan weer aangeskakel word, maar dit sal ‘n rukkie neem, afhangend van die vordering van die toetsprosedure.

Hierdie kennisgewing dien slegs as inligting, en hoewel die grootste sorg geneem sal word om te verseker dat ‘n vaste kragbron op sy plek bly, kan foute voorkom, en dit kan lei tot langdurige onderbrekings. Hou ons sosiale mediakanale en / of App dop vir opdaterings wat relevant is vir u omgewing.