Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC OPEN DAYS AND COMMUNITY MEETINGS : ZONING SCHEME BY-LAW (OVERLAY ZONES) FOR UNIONDALE AND HAARLEM

Notice is hereby given that a public open day and a community meeting will be held at the following venues where the proposals on the abovementioned Overlay Zones will be presented and officials will be available to address any queries in this regard.

Haarlem Community Hall on Thursday, 7 December 2023
-Open day: 12h00-16h00
– Community meeting : 18h00-20h00

Enquiries in this regard can be directed to the Directorate: Human Settlements, Planning and Development at 044-801 9477.

C PETERSEN
SENIOR MANAGER : TOWNPLANNING
Civic Centre
York Street
GEORGE
6530

PUBLIEKE OPE-DAG EN GEMEENSKAPSVERGADERINGS : SONERINGSKEMA VERORDENING (OORLEG SONES) VIR UNIONDALE EN HAARLEM

Hiermee word kennis gegee dat’n publieke ope-dag en ’n gemeenskapsvergadering by die volgende plekke gehou sal word, waar die voorstelle op die bogenoemde Oorleg Sones aangebied sal word en amptenare beskikbaar sal wees om vrae in die verband te beantwoord.

1. Haarlem Gemeenskapsaal op Donderdag, 7 Desember 2023;
– Ope-dag : 12h00-16h00
– Gemeenskapsvergadering : 18h00-20h00

Navrae in die verband kan gerig word aan die Direktoraat: Menslike Nedersettings, Beplanning en Ontwikkeling by 044-801 9477.

C PETERSEN
SENIOR BESTUURDER : STADSBEPLANNING

Burgersentrum
Yorkstraat
GEORGE
6530