Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Terugvoervergadering: Wyk 6 gekanselleer

PUBLIEKE TERUGVOERVERGADERING: WYK 6
Geliewe kennis te neem dat die publieke terugvoervergadering vir wyk 6, geskeduleer vir 18 Oktober 2022, gekanselleer is.
J JANTJIES

WYKSRAADSLID: WYK 6
PUBLIC FEEDBACK MEETING: WARD 6
Please note that the public feedback meeting for Ward 6, scheduled for 18 October 2022, has been cancelled.
J JANTJIES
WARD COUNCILLOR: WARD 6