Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Updated Water Outage in Kraaibosch: More Areas Will Be Affected

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE POTABLE WATER SUPPLY

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

BORCHERDS, BLUE MOUNTAIN, BALLOTSVIEW, CONVILLE, DORMEHLS DRIFT NORTH, GROENKLOOF, LA VALIA, LAWAAIKAMP, MARAISKAMP, KRAAIBOSCH, PARKDENE, ROSEMOOR, THEMBALETHU EAST, AND ALSO ADJACENT AREAS

NOTICE is hereby given that the potable water supply will be interrupted from TUESDAY EVENING 10 OCTOBER 2023 FROM 20H00 TO WEDNESDAY MORNING 11 OCTOBER 2023 AT 06H00 for the purpose of doing alterations to the Kraaibosch potable water bulk supply pipeline. Consumers are requested to please use water very sparingly during this period and for a few hours afterwards to allow the network to stabilise.

**********************************************

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE GESUIWERDE WATER TOEVOER

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

BORCHERDS, BLUE MOUNTAIN, BALLOTSVIEW, CONVILLE, DORMEHLS DRIFT NORTH, GROENKLOOF, LA VALIA, LAWAAIKAMP, MARAISKAMP, KRAAIBOSCH, PARKDENE, ROSEMOOR, THEMBALETHU EAST, ASOOK OMLIGGENDE AREAS

KENNISGEWING geskied hiermee dat die gesuiwerde water toevoer onderbreek sal word vanaf DINSDAG AAND 10 OKTOBER 2023 om 20H00 TOT WOENSDAG OGGEND 11 OKTOBER OM 06H00 met die doel om veranderings aan die Kraaibosch gesuiwerde water hoofpypleidings te maak. Verbruikers word versoek om water baie spaarsamig te gebruik gedurende hierdie tydeperk, en vir ‘n paar ure na die tyd sodat die netwerk kan stabiliseer.