Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

URGENT REMINDER: Planned power outage for a portion of George – Wednesday, 17 Aug 2022 from 22h00 – 03h00

URGENT REMINDER: Planned power outage for a portion of George – Wednesday, 17 Aug 2022 from 22h00 – 03h00

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:
PORTION OF GEORGE
VICTORIA BAY, KRAAIBOS, GROENKLOOF, LOERIE PARK, SAASVELD, ROSEMORE, LE VALLIA, GEORGE EAST, GEORGE INDUSTRIA, DENNEOORD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 17 AUGUST 2022 FROM 22H00 TO 03H00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on
THURSDAY 18 AUGUST 2022 FROM 22H00 TO 03H00.

 

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING
VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:
GEDEELTE VAN GEORGE
VICTORIABAAI, KRAAIBOS, GROENKLOOF, LOERIE PARK, SAASVELD, ROSEMORE, LE VALLIA, GEORGE-OOS, GEORGE INDUSTRIA, DENNEOORD

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022 VANAF 22H00 TOT 03H00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2022 VANAF 22H00 TOT 03H00.