Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PRESS RELEASE: GEORGE MAYOR VISITS BUS BOMB VICTIM IN HOSPITAL

George Executive Mayor, Alderman Leon van Wyk, accompanied by James Robb, Acting Public Transport Oversight Official of the Municipality, paid a visit to the two patients still hospitalised after Wednesday’s petrol bomb attack on a GO GEORGE bus in Pacaltsdorp.

During the visit at the George Hospital on Friday afternoon, they also had the opportunity to speak to some family members of the victims, who were most appreciative of the courtesy and interest shown. The Mayor expressed the Municipality’s compassion and the commitment of the GO GEORGE team to stay in constant contact with the families.

“It is apparent that the patients who we visited are still traumatised and suffering from shock following this senseless criminal attack on innocent passengers going about their daily business of using the Go George bus service to commute to work,” he said.

Shortly after the visit, the female patient was transported by air ambulance to a Cape Town hospital to receive treatment at a specialist burn unit.

Call for affected persons to come forward

Robb reiterated the call for persons affected in any way by the incident to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044 and leave their names and contact details.

“The crisis team will make contact with such persons, whether they had been injured, suffered from shock or witnessed the incident, and arrange for counselling where needed,” he said.

Several organisations and individuals have already reached out to offer support. Robb invites organisations or members of the community who would also like to express their solidarity and care in some way, to phone the Call Centre or send an email to info@gogeorge.org.za so that all the kind efforts can be coordinated to make a real difference where needed.

CAPTION:


George Executive Mayor, Alderman Leon van Wyk (left), and James Robb, Acting Public Transport Oversight Official of the Municipality, outside George Hospital after their visit to some of the victims of Wednesday’s petrol bomb attack on a GO GEORGE bus.

PERSVERKLARING: GEORGE-BURGEMEESTER BESOEK BUSBOMSLAGOFFER IN HOSPITAAL

George se uitvoerende burgemeester, raadsheer Leon van Wyk, vergesel van James Robb, die munisipaliteit se waarnemende toesigbeampte oor openbare vervoer, het ‘n besoek gebring aan die twee pasiënte wat steeds in die hospitaal is ná Woensdag se petrolbomaanval op ‘n GO GEORGE-bus in Pacaltsdorp.

Tydens die besoek Vrydagmiddag by die George-hospitaal het hulle ook die geleentheid gehad om met ‘n paar familielede van die slagoffers te praat, wat die hoflikheidsbesoek en belangstelling baie waardeer het. Die burgemeester het die munisipaliteit se meelewing en die toewyding van die GO GEORGE-span om voortdurend in kontak met die families te bly, bevestig.

“Dit is duidelik dat die pasiënte wat ons besoek het, steeds getraumatiseerd is en aan skok ly ná hierdie sinnelose kriminele aanval op onskuldige passasiers wat hul daaglikse roetine volg om die GO GEORGE-busdiens te gebruik om werk toe te ry,” het hy gesê.

Die vroulike pasiënt is kort ná die besoek per lugambulans na ‘n Kaapstadse hospitaal vervoer om behandeling by ‘n spesialisbrandeenheid te ontvang.

Beroep op geraakte persone om na vore te kom

Robb het die oproep herhaal dat persone wat op enige manier deur die voorval geraak is, die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 moet skakel en hul name en kontakbesonderhede moet laat.

“Die krisisspan sal kontak maak met sulke persone, hetsy hulle beseer is, aan skok ly of die voorval aanskou het, en reël vir berading waar nodig,” het hy gesê.

Verskeie organisasies en individue het reeds uitgereik om ondersteuning aa te bied. Robb nooi organisasies of lede van die gemeenskap wat ook graag hul solidariteit en omgee op een of ander manier wil betoon, om die inbelsentrum te skakel of ‘n e-pos aan info@gogeorge.org.za te stuur sodat al die pogings gekoördineer kan word om ‘n daadwerklike verskil te maak waar nodig.

ONDERSKRIF:


George se uitvoerende burgemeester, raadsheer Leon van Wyk (links), en James Robb, waarnemende toesigbeampte van openbare vervoer van die munisipaliteit, buite die George-hospitaal ná hul besoek aan van die slagoffers van Woensdag se petrolbomaanval op ‘n GO GEORGE-bus.